NOMINERA – Årets företag inom gröna näringarna

Kriterier för Årets företag inom gröna näringarna

  • Företaget skall ha sin bas i jord, skog, trädgård eller landsbygdens miljö i Mjölby kommun
  • Företaget skall ha en hållbar affärsplan med goda framtidsutsikter och vara ekonomiskt, miljömässigt och socialt uthållig
  • Företaget skall vara lönsamt
  • Företaget skall vara en attraktiv arbetsplats och ha en god djurhållning i förekommande fall
  • Företaget skall vara en god förebild för den gröna näringen

Beslut om vilka tre som skall nomineras tas av Lantbrukarnas Riksförbund, LRF

 

 

ARRANGÖR: VÄXTKRAFT MJÖLBY

Företagarna - Företagscentrum - Hjärtat i Mantorp - LRF - Mjölby City - Skänningeföretagarna